دانلود ویدیوی دم اذان (فیلم) از آپارات

دم اذان سایه ها از آفتاب می گفتند و قصه ی فراموش شده ی الست در تاریک و روشن ذهن یادآوری میشد. دم اذان راحت به تو گفتم دوستت دارم و تا اذان بعدی که پاسخت را بشنوم فراموشت کردم.
۱۳:۰۱:۰۰, ۲۱ مهر ۱۳۹۸
اپارات