دانلود ویدیوی دنیای ربات ها (۱۳)- قابلیت انجام حرکات انسان توسط ربات از آپارات

در این ویدئو رباتی را مشاهده خواهید کرد که همانند انسان می تواند راه برود، بچرخد و همچنین می تواند اشیاء را از روی زمین بردارد. این ربات در صورت افتادن بر روی زمین دقیقا مانند انسان از روی زمین برخاسته و این ویژگی قابلیت های تشخیص این ربات را می رساند. برای مشاهده و استفاده از امکانات متنوع سایت آلینداس به آدرس روبرو مراجعه کنید: www.Alindas.com
۱۱:۲۵:۲۴, ۱۱ مرداد ۱۳۹۴
اپارات