دانلود ویدیوی خانه منوچهری- کاندید جایزه معماری آقاخان از آپارات

معتقدیم که بین این تغییر و حفاظت، مرزی باریک وجود دارد! فیلمی که توسط بنیاد آقاخان از خانه منوچهری کاشان منتشر شده، گویای مرمت انجام شده در این خانه جهت تبدیل آن به یک هتل (به همراه کاربری های وابسته مانند رستوران و غیره) توسط معماران "اکبر حلی" و "شهناز نادر" دارد. باید در فضا حضور پیدا کرد تا فهمید این تغییر کاربری روح تاریخ جاری در فضا را تغییر داده یا خیر!
۱۲:۲۵:۲۹, ۱۶ خرداد ۱۳۹۵
اپارات