دانلود ویدیوی می توان وزارت صنعت،معدن وتجارت راجایگزین وزارت نفت کرد از آپارات

سید احمد لطفی نماینده سابق اراک ، خنداب وکمیجان درمجلس شورای اسلامی وعضو کمیسیون صنایع مجلس درمصاحبه بارادیو گفتگوراهکارهایی برای نجات صنعت ارائه کردند
۱۲:۲۹:۰۱, ۱۳ آبان ۱۳۹۴
اپارات