قیمت هرکیلو کله قند در شهریور95

دانلود نیمچه جهادی پا سیاه (فیلم)

دانلود ✅فروش تعداد25/000 نیمچه جهادی محلی پا سیاه . ✅سن :50روز حدود 2 ماه. وزن میانگین:700الی 800گرم قیمت هرقطعه:10/500تومان قیمت هرکیلو:15/500تومان واکسیناسیون تکمیل به شرط . ارسال به تمامی نقاط ایران از مزرعه استان فارس ✅شرکت طیوران صنعت سید✅ دفتر مرکزی: 01144278230 01144296035 01144296083 مدیر فروش: 09117828200 . ✅مشاوره 09111154485 . ✅مدیر بارگیری مزارع 09111161167 . ✅مدیرعامل: 09111155600