بهمن دیزل لیزینگ

دانلود گزارشی از همایش لیزینگ و اقتصاد مقاومتی

دانلود شبکه خبر- 8 شهریور 94- 13:00| راه اندازی قریب الوقوع لیزینک مسکن و پیشنهاد تبدیل شرکت های لیزینگ به موسسه های اعتباری و مالی خبرهایی است که دبیرکل کانون لیزینگ ایران در همایش لیزینگ و اقتصاد مقاومتی اعلام کرد.