دانلود ویدیوی پشتو نعت ،عزت الله عابد که خدای راکړی وای وٙزرونه (فیلم) از آپارات

از پشتو نعتونه (م عیسی علیزهی)
۱۵:۴۷:۵۲, ۹ اسفند ۱۳۹۵
اپارات