دانلود ویدیوی صدپای زهرآگین باوجوداندازه بسیارکوچکش مارمهلک رابه کام مرگ فرستاد!جدید (فیلم) از آپارات

همون طورکه خودتون تواین فیلم میبینین،صدپا با این که اندازه بسیارکوچکی داره ماری به این بزرگی رو به سختی نیش میزنه ودرنهایت اون رومیکشه وبعدنوش جان میکنه.خب انصافا کدوم جانوری میتونه تنهایی شکاری که چندین برابربزرگترازخودشه روبکشه.تازه درنظربگیرین که صدپا بااینکه زهرداره اما سم مارخیلی قویترازاونه ولی بازم صدپا بهتره.واقعا دمش گرم
۱۹:۱۲:۰۸, ۱۲ تیر ۱۳۹۹
اپارات