دانلود ویدیوی 3 ماه از کشف داروی کرونا در اخبار 30 : 20 گذشت و همانطور که دیدید امروز به جای ص (فیلم) از آپارات

3 ماه از کشف داروی کرونا در اخبار 30 : 20 گذشت و همانطور که دیدید امروز به جای صفر شدن آمار، رکورد ابتلا رو در 24 ساعت با 3574 مورد زدیم
۲۱:۳۶:۳۸, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
اپارات