دانلود ویدیوی کتاب نگار، این ویدئو مخصوص کتاب خوان هاست (فیلم) از آپارات

کتاب خواندن این روز ها هنر است، در روزگاری که هیچ کس برای کتاب و کتاب خوانی وقت صرف نمی کند و فقط پز کتاب و کتاب خوانی رواج پیدا کرده تو کتاب بخوان ، کتاب نگار به شما کتاب های خوب را بر اساس رسالت ش و اهداف ش معرفی خواهد کرد. کتاب بخوانیم، کتاب بخوانید
۰۹:۲۶:۴۴, ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
اپارات