دانلود ویدیوی دولت کانادا به حساب هر کانادایی 2000 دلار واریز کرد و این واریز تا 4 ماه ادامه د (فیلم) از آپارات

دولت کانادا به حساب هر کانادایی 2000 دلار واریز کرد و این واریز تا 4 ماه ادامه دارد و اینهمه مواد غذایی + به ما هم اینجا قراره یک میلیون وام با 12 درصد سود بدن ! اگه این اسمش دولته ، پس اینی که ما داریم چیه‍
۱۷:۰۲:۵۸, ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
اپارات