دانلود ویدیوی بستن شال قرمز بر کمر عروس (فیلم) از آپارات

در عروسی ترکان قشایی یکی از رسم های که از دیر باز ب.ده بستن شال بر کمر عروس توسط برادر کوچک عروس بوده در در دستمال قران نان گذاشته می شود عروس دور اجاق منزل پدر دور میزده
۰۵:۲۶:۴۵, ۵ بهمن ۱۳۹۸
اپارات