دانلود ویدیوی برخورد قضایی با دایر کنندگان باشگاه های مختلط (فیلم) از آپارات

باشگاه ورزشی مختلط در حوالی خیابان فرشته تهران پس از دریافت گزارش مردمی در بستر سامانه دادسرای جرائم امنیت اخلاقی تهران(ارشاد)و درخواست پیگیری ویژه به دستور مرجع قضایی توسط پلیس امنیت اخلاقی تهران پلمپ و متصدیان آن بازداشت شدند.
۱۶:۳۵:۵۴, ۱۸ آذر ۱۳۹۸
اپارات