دانلود ویدیوی شلیک کور به تظاهرات کنندگان در عراق - آذر ۹۸ (فیلم) از آپارات

️ افراد نفوذی در تظاهرات های عراق، با سلاح گرم به تظاهرکنندگان شلیک می کنند تا مسئولیت آن را به گردن نیروهای امنیتی بیاندازند - شلیک کور به تظاهرات کنندگان در عراق
۲۰:۲۰:۵۹, ۹ آذر ۱۳۹۸
اپارات