دانلود ویدیوی نابرابری در دنیای سرمایه داری امروز (فیلم) از آپارات

شدت نابرابری و آینده ای بد و بدتر برای مردم جهان مرگ بر اقلیت 1 درصدی درود بر زحمتکشان جهان 99درصدی ها ببببببب
۰۵:۲۲:۳۴, ۲ آذر ۱۳۹۸
اپارات