دانلود ویدیوی اعتراضات در ایران از دو سال پیش سازمان‌دهی شده و فرمانده میدانی دارد (فیلم) از آپارات

کارشناس بی‌بی‌سی: اعتراضات در ایران از دو سال پیش سازمان‌دهی شده و فرمانده میدانی دارد «امیرحسین اعتمادی» ضدانقلاب خارج‌نشین و عضو سازمان دانش‌آموختگان لیبرال ایران در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی گفت: اعتراضات اخیر ایران هم رهبر ملی دارد و هم فرمانده میدانی؛ دو ـ سه سال است برای این اعتراضات ساز‌مان‌دهی و شبکه‌سازی و حتی شعارنویسی شده است.
۱۷:۲۷:۱۵, ۱ آذر ۱۳۹۸
اپارات
ویدیو های مرتبط