دانلود ویدیوی راهکار بایرام برای پول گرفتن از شرکت بیمه از تبیان

بایرام که انواع بیمه ها را پرداخت می کند ، از این شاکی است که چرا برایش اتفاقی نمی افتد تا از امکانات بیمه استفاده کند به همین دلیل فکری احمقانه به سرش می زند تا بتواند از شرکت های بیمه پول دریافت کند
۱۸:۵۰:۵۰, ۳۰ آذر ۱۳۹۵
تبیان