دانلود ویدیوی برخورد با فیش های حقوقی نجومی، یکی از مطالبات مهم مردم از آپارات

شبکه یک- 18 آذر 95- 19:00| این روزها برخورد با فیش های حقوقی نجومی، یکی از مطالبات مهم مردم و رهبری است. اما وزیر اقتصاد این هفته درباره این فیش ها گفت: کمتر مورد تخلف داشته ایم. اکثر مواردی که دریافت های نامتعارف داشته اند دریافتیشان مستند به آئین نامه ها و قوانین و مقررات بوده است که این میزان دریافتی را برای آن ها تعیین کرده است. کمی بعد از انتشار این تصویر اطلاعیه ای صادر شد به این شرح: مرکز ر
۰۲:۲۳:۰۶, ۲۱ آذر ۱۳۹۵
اپارات