دانلود ویدیوی ترامپ داشتیم وقتی ترامپ مد نبود از تبیان

اتهام تقلب در آن و به راه انداختن شورش و فتنه برای دیگران خوبه است،اما وقتی نوبت به خود آمریکایی ها می رسد باید با قضیه یک جور دیگر برخورد کرد.
۰۷:۴۶:۱۶, ۸ آذر ۱۳۹۵
تبیان