دانلود ویدیوی واکنش ساعتی از آپارات

در این واکنش چند ماده با یک دیگر مخلوط شده و با گذشت زمان تغییر رنگ ناگهانی در محلول حاصل می شود. جزئیات بیشتر این واکنش در آزمایشگاه وبسایت cheminfinity.com
۱۷:۲۱:۳۱, ۴ آذر ۱۳۹۵
اپارات