دانلود ویدیوی چگونه یک طرح کسب و کار را بنویسیم؟ از آپارات

چگونه یک طرح کسب و کار را بنویسیم؟ عنوان فیلمی که از شما درخواست میکنم با دقت به آن نگاه کنید.با جرئت میتوان گفت بیشتر کسب و کارهایی که طرح و پلن مشخصی نداشته اند موفق نشده اند.پس در ابتدای استارت هر طرح کسب و کاری، داشتن یک بیزینس پلن مشخص ، تا حدود زیادی موفقیت را در آن کار نصیب شما خواهد کرد.
۱۱:۰۸:۰۳, ۴ آذر ۱۳۹۵
اپارات