دانلود ویدیوی مدافع حرم قلابی در مشهد دستگیر شد از آپارات

این شخص ، ابوحر، مسئول سایت جعلی ثبت نام دفاع از حرم و اعزام سوریه و عراق، در مشهد بازداشت شد. او لباس رزم می پوشید و در مراسم های رسمی مرتبط با جنگ، خاطره می گفت. مدارک سپاه را هم داشته که می گویند جعلی بوده و با این مدارک از متقاضیان اعزام به سوریه و عراق اخاذی می کرد. او و ۳ نفر از دوستانش هرگز به سوریه یا عراق نرفته بودند ولی خود را مستشار نظامی معرفی می کردند.
۰۷:۰۷:۳۵, ۴ آذر ۱۳۹۵
اپارات