دانلود ویدیوی بیداری در زندان از آپارات

عبدالله که در مقابل حملات مغول ها پیروزی های زیادی بدست آورده بود، فرزندی نداشت. می گفت:همانطور که خداوند به حضرت ابراهیم(ع) فرزندی داد به ما هم فرزندی می دهد.وصبر می کند ، بالاخره صاحب یک فرزند پسر می شود که اسمش را احمد می گذارد. احمد وقتی به 13 سالگی می رسد در مقابل ظلم پادشاه می ایستد و به زندان می افتد و ...... (www.asayimusa.ir)
۱۱:۰۴:۳۷, ۲ آذر ۱۳۹۵
اپارات