دانلود ویدیوی دکتر محمود احمدی نژاد از آپارات

یک خاطره شیرین از احمدی نژاد : زمستان بسیار سختی پیش رویم بود کار نبود و خرجی خانه هم نداشتم هیچ کس به من پول قرض نمیداد و خدا خدا شب خوابیدم صبح زود با صدای زنگ تلفن از خواب پریدم آری از بانک صادرات بود گفت 500 هزار وام بی سود احمدی نژاد برات حواله کرده زود بیا بگیرش از تعجب شاخ در آوردم یکی بی خبر ازمن برای من نامه تو کیسه نامه آنها انداخته بود واقعا آن روز من فکر کردم احمدی نژاد مامور خدا بود .
۰۳:۱۰:۳۸, ۱ آذر ۱۳۹۵
اپارات