دانلود ویدیوی برخورد سر پسر به سنگ :( از آپارات

ضربه به پشت سر ضربه به سر نوزاد ضربه به سر و تورم ضربه به پیشانی کودک ضربه به پشت سر نوزاد استفراغ بعد از ضربه به سر عوارض ضربه به پیشانی ضربه به سر کودک یک ساله
۱۷:۲۹:۲۴, ۳۰ آبان ۱۳۹۵
اپارات