دانلود ویدیوی خسرو معتضد: خانم صدف طاهریان! کاش به جای برهنگی، از آپارات

خانم صدف طاهریان! کاش به جای برهنگی، کلاس بازیگری می رفتی/انتقادات تند و تیز خسرو معتضد به یک بازیگر خبرساز خسرو معتضد نوشت: نارسیس در متولوژی یونان مردی جوان بود که کنار رودخانه ای چهره و تن خویش را دید و بدان دل بست یعنی عاشق خود شد. نودیسم نیز خودشیفتگی و جنون عشق به خود است. نارسیسیسم به عریان گرایی نیز ترجمه می شود. افراد عقده ای بیمار در زمره نارسیسیست ها و نودیست ها قرار می گیرند؛ افرادی که مایلند به هر وسیله توجه دیگران را جلب کنند. من نسبت به اهل هنر پیوسته احترام خاصی قائلم و مانند میلیون ها
۲۳:۴۰:۳۲, ۲۹ آبان ۱۳۹۵
اپارات