دانلود ویدیوی آخر خنده...آش نخورده و دهان سوخته یعنی چی؟؟؟ از آپارات

http://www.videocategory.com please share and subscribe if you like :-) آش نخورده و دهان سوخته! توضیح: این مثل داستانی دارد؛ می گویند روزی مردی به خانه یکی از آشنایان خود رفت. صاحبخانه برای او کاسه ای آش داغ آورد. میهمان هنوز دست به کاسه آش نبرده بود که دندانش بشدت درد گرفت. او دست روی دهان خود گذاشته بود و از درد به خود می پیچید. صاحبخانه به خیال آنکه او از آن آش داغ خورده و دهانش سوخته است، گفت: بهتر بود صبر می کردی تا آش کمی سرد می شد و دهانت نمی سوخت. میهمان که هم از درد دندان رنج می برد و هم از ح
۲۰:۵۶:۲۴, ۱۸ آبان ۱۳۹۵
اپارات