دانلود ویدیوی "رابین هودِ افغانستان" اعدام کنندگان داعش را کشت از آپارات

در این ویدیو، سه مرد با دستان بسته مشاهده می شوند که پشت به دوربین ایستاده اند و یک گروه از عناصر داعش، برای اعدام آن ها آماده می شوند. در لحظۀ آخرِ قبل از اعدام، به نظر می رسد که یکی از اعدامی ها موفق به باز کردن بند دست های خود شده به همین سبب یکی از اعدام کنندگان، برای محکم کردن بندِ دست هایش، به او نزدیک می شود که شخصِ اعدامی او را زمین می زند، سلاحش را از او می رباید و به سمت سرِ افرادِ جوخۀ
۱۲:۳۸:۱۲, ۱۶ مهر ۱۳۹۵
اپارات