دانلود ویدیوی Intra - arterial Blood Pressure Monitoring از آپارات

مانیتورینگ فشار خون شریانی در شرایط خطیری که به نوعی بر برونده قلبی ، پرفیوژن بافتی و یا وضعیت حجم مایعات در گردش موثر هستند ، اندیکاسیون دارد . سیستم مانیتورینگ فشار خون داخل شریانی جهت سنجش مداوم سه پارامتر فشار خون شامل : فشار خون سیستولیک (SBP) ، فشار خون دیاستولیک (DBP) و فشار متوسط شریانی (MAP) طراحی شده است . از طرفی دسترسی مستقیم شریانی مورد استفاده در این
۰۲:۰۸:۱۹, ۲۸ مرداد ۱۳۹۵
اپارات