دانلود ویدیوی ربات تعقیب خط و آتشنشان از آپارات

در پک جدید ربات ساز2 دانش آموز میتواند ساخت 4 نوع ربات را فراگیرد. ربات نوریاب، ربات حل ماز با برخورد ربات تعقیب خط و ربات آتشنشان. جهت اطلاعات بیشتر به سایت ربات ساز مراجعه نمایید. www.robatsaz.ir
۲۲:۵۴:۲۳, ۲۰ تیر ۱۳۹۵
اپارات