دانلود ویدیوی صحنه اعدام 46 نفر از جوانان منطقه "هیت" توسط داعش از آپارات

۱۰:۰۴:۱۷, ۲ تیر ۱۳۹۵