دانلود ویدیوی قوانین نیوتن - سری قوانین حاکم بر طبیعت - دانشگاه MIT از آپارات

Newton's Laws
۱۰:۲۵:۵۷, ۲۶ خرداد ۱۳۹۵