دانلود ویدیوی نکته تامل برانگیز درپایان مصاحبه با بازیگرنقش پیامبر(ص) از آپارات

سیدمهدی تحویلدار مجری شبکه جهانی ولایت درپایان ویژه برنامه ای که به مناسبت روز مادربود ومهمانان ویژه اش بازیگرنقش پیامبر(ص)سیدحسین جلالی نژادوخانواده اوبودند.نکته ای تامل برانگیز می گوید...که مهمانان وبینندگان را به فکرفرومی برد!!...
۲۰:۲۷:۲۵, ۱۴ خرداد ۱۳۹۵
اپارات