دانلود ویدیوی ارتباط دیرین دیرینی دیرین دیرین از تبیان

آقا این فناوری های ارتباطات چه تحولی در زندگی ما به وجود آورده است .
۲۰:۵۸:۰۰, ۸ خرداد ۱۳۹۵
تبیان