دانلود ویدیوی جلیقه برای لباس کرمانشاهی از تبیان

آموزش دوخت جلیقه برای لباس کرمانشاهی توسط خانم چوپانی در بخش هنری برنامه خانه مهربانی شبکه زاگرس کرمانشاه.
۱۴:۴۲:۱۷, ۱۸ اسفند ۱۳۹۴