دانلود ویدیوی کوفته نخود از تبیان

آموزش کوفته نخود  در بخش آشپزی برنامه خانه مهربانی شبکه کرمانشاه.
۱۹:۰۲:۴۹, ۱۰ اسفند ۱۳۹۴