دانلود ویدیوی منجوق دوزی - خانم دشت پا از تبیان

آموزش منجوق دوزی توسط خانم دشت پا در بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
۱۳:۰۱:۳۸, ۱۰ آذر ۱۳۹۴
تبیان