دانلود ویدیوی مجموعه انیمیشن دردونه ها - خشونت و محبت (فیلم) از نماشا

در برخورد با کودکان متدواما باید حس امید و محبت را در بین حرف هایمان جاری کنیم تا آنها حس اهمیت بین خود و والدین را داشته باشند و باید تا جایی که امکان دارد در برخورد با فرزندانمان از خشونت و الفاظی که خشم را منتقل میکنند جلوگیری بکنیم
۲۰:۰۶:۴۰, ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
نماشا