دانلود ویدیوی توپ ۱۵۰ میلیمتری کششی از آپارات

این توپ با نام hm-41 ساخت صنایع حدید وزارت دفاع میباشد.
۲۲:۰۳:۰۶, ۲۳ آبان ۱۳۹۴