دانلود ویدیوی هماهنگه(سامی بیگی)........... از آپارات

هرگاه شادم یاد تو غمگینیم می کند. هرگاه غمگینیم یاد تو شادم می کند پس هر دو را دوست دارم چون حکایت از تو می کند
۱۴:۲۲:۵۵, ۱۶ تیر ۱۳۹۴
اپارات