دانلود ویدیوی منجوق دوزی از تبیان

آموزش دوخت منجوق دوزی در هنر سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
۱۹:۵۹:۳۲, ۱۸ آبان ۱۳۹۴
تبیان