دانلود ویدیوی برنامه ۱۱۳ فصل پنجم درس بازاریابی دکتر مدرسی از آپارات

قیمت گذاری،کیفیت،قیمت گذاری نفوذی،فیمت گذاریبهره برداری،ارزیابی مشتری،قیمت گذاری مرجع،قیمت گذاری کف،قیمت گذاری سقف
۱۷:۵۳:۳۳, ۲۹ مهر ۱۳۹۴
اپارات