دانلود ویدیوی نارضایتی مردم رشت از عدم جمع آوری لوله های رها شده فاضلاب (فیلم) از آپارات

۱۵:۳۶:۳۲, ۱۸ تیر ۱۳۹۷