دانلود ویدیوی برنامه ۱۱ مدیریت استراتژیک استاد مدرسی از آپارات

توسعه بازار،نفوذ در بازار، تحقیقات بازار، رشد متمرکز، رشد متنوع سازی
۱۶:۰۷:۳۹, ۲۹ مهر ۱۳۹۴
اپارات