دانلود ویدیوی ماشین های ابدی از آپارات

در طول قرون همواره عده ای به دنبال ساخت ماشین هایی که بطور همیشگی کار کنند بوده اند. اما با فرمول بندی قوانین فیزیک، به طور ویژه قوانین ترمودینامیک و پاسیتگی انرژی، ساخت این ماشین ها را غیر ممکن میسازد. در حقیقت این ماشین ها قادر به انجام کار مفید نیستند و در نهایت از حرکت می ایستند.رویای ساخت چنین ماشین هایی همانند کیمیاگری به تاریخ پیوست.Instagram:physics_for_everyone
۱۸:۵۷:۲۱, ۱۸ مهر ۱۳۹۴
اپارات