دانلود ویدیوی هادی نوروزی برای همیشه از آپارات

این دومین کلیپیه که این مدلی میسازم اولیش برای نوه عمه ام بود که در کانالم میبینید در هجده سالگی به رحمت خدا رفت دومیش هم برای هادی نوروزی که هنوزم باورم نمیشه نباشه
۱۳:۰۶:۵۰, ۱۶ مهر ۱۳۹۴
اپارات