دانلود ویدیوی تشکر همسر بیت الله عباسپور از دنیس جیمز از آپارات

کمک هایی که دنیس جیمز برای بیت الله عباسپور جمع کرده بود به دست خوانواده وی رسید
۲۳:۱۳:۰۶, ۱۳ مهر ۱۳۹۴
اپارات