دانلود ویدیوی سرپناه ارزان و کارآمد برای امداد رسانی در بلایا از آپارات

فیلم در مورد ساخت سرپناه ارزان قیمت و کارآمدی برای استفاده در مواقع بحرانی و امداد رسانی است . توضیحات بیشتر در www.ic4i.ir انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران - افکا
۱۴:۵۲:۲۶, ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
اپارات