مهدوی راد: داوری در کشور ما نه نان دارد و نه نام

دانلود شهر رم - کشور ایتالیا

دانلود شهر رم در غرب کشور ایتالیا در کنار رودخانه توره و در نزدیکی دریای مدیترانه قرار دارد . این شهر با 136287 کیلومترمربع مساحت بزرگترین شهر کشور ایتالیا می باشد . شهر رم مرکز ایالت لاتزیو و پایتخت کشور ایتالیا می باشد . کشور واتیکان در این شهر قرار دارد .