مودم روتر

دانلود تنظیم مد روتر وایرلس در مودم های ADSL

دانلود با تنظیم مد روتر وایرلس در مودم های ADSL می توان روتر را به مودم متصل و اینترنت را از طریق مودم بروی روتر دریافت کرد. منبع: http://parsia.net